Boliger i NYE
Boliger i Nye

Drømmen om et liv hvor familie, fællesskab, natur og smuk arkitektur er i centrum, er allerede hverdag for de 225 familier der nu er bosat i Nye.

De første boliger
Etableringen af første etape bestående af 650 boliger, daginstitution og dagligvarebutik blev i efteråret 2016 igangsat efter mere end 10 års planlægning, og i sommeren 2018 flyttede de første beboere ind i Nye.

Første etape er omkranset af grønne områder. Boligerne er en kombination af lejligheder, klyngehuse, rækkehuse og villahuse som fletter sig sammen i små fællesskaber. Variationen i boligtyperne imødekommer forskellige familiemønstre, livssituationer og livsstadier og er med til at gøre Nye attraktiv for både unge familier, børn, enlige og seniorer.

Alle boliger er veldisponeret med stor grad af fleksibilitet, således antallet af rum kan tilpasses den enkeltes behov.

Boligerne byder på spændende arkitektur, der på bedst mulig vis tager hensyn til byen, området og frem for alt den menneskelige skala.

Alle boliger er placeret og orienteret for at tilgodese lysforhold og sikre størst mulig grad af privatsfære.

Alle boliger har adgang til enten en terrasse eller altan.

Følgende arkitekter har bidraget til første etape af Nye: 

FØLG OS:

 

Beliggenhed

Nye er smukt placeret med udsigt over Aarhus, Aarhus Bugt og Egå Engsø. Terrænet er bakket og skrånende mod syd og omgivet af mark og skov.

Fra Nye til Aarhus C på cykel

Nyes geografiske placering som nær forstad til Aarhus gør det muligt at benytte cyklen som det foretrukne transportmiddel – cyklen giver dig, udover sund motion, den ultimative frihed i forhold til planlægningen.

Bæredygtighed

OPSAMLING AF REGNVAND

Regnvand fra tage, veje og det omgivende grønne område opsamles og renses på det nyopførte renseværk. Vandet bruges efterfølgende til toiletskyl og tøjvask.

Læs mere

Mellemrummet

I Nye er haven og rummet mellem husene fællesareal. Vi frasælger ikke fællesarealet men beholder det for at udvikle det og skabe en sammenhæng der ikke er adskilt af ligusterhække og granitbelagte stier.

Spørgsmål og svar

Det ligger os meget på sinde, at Nye skal være en by, der er både rar og nem at bo i, vi vil derfor meget gerne lytte til jeres/beboernes tanker, drømme og ønsker og prøve at besvare jeres spørgsmål vedr. Nye

Læs mere

 

I Nye er håndtering af regnvand og skybrud analyseret og kortlangt før der blev tænkt i bygningernes placering. I Nye håndteres alt regnvand på terræn i render, grøfter og bassiner…

Læs mere