Naturen i Nye
Naturen i Nye

Mellemrummene og kvaliteterne heri er vigtigt for os – og det er bl.a. det der gør Nye anderledes.

Nye ligger midt i naturskønne omgivelser. Det er byens ansvar over for fremtiden, at man værner om disse omgivelser – og det er en del af byens attraktionsværdi fra starten. Naturværdierne består i denne konkrete sammenhæng først og fremmest af vandet – så som bække, vandløb, søer og regnvand.

Visionerne om klima- og miljømæssig bæredygtighed kan i Nye gøres til virkelighed. Muligheden skal gribes for både at give byen en klar identitet og samtidig komme med et seriøst bud på det 21. århundredes vand- og naturforvaltning. Naturens rytme og vandets tilstedeværelse skal kunne mærkes overalt i byen – både som en oplevelse og som en indbygget sikkerhed ved ekstreme regnskyl, der kan forårsage oversvømmelser og ødelæggelse.

I Nye arbejder vi rigtig meget med bygningerne og arkitekturen i sig selv for at sikre boliger i høj kvalitet, som er opnåelige for almindelige mennesker og alle indkomstgrupper. Dog er det, vi gennem årene har arbejdet mest med, mellemrummet mellem bygningerne. Vi stræber efter at skabe et sted, hvor folk mødes, og hvor fællesskaber opstår naturligt. Vi laver by i forhaven og natur i baghaven. Da vi laver en ny by på en bar mark, er der vigtigt at byen får sin egen identitet hvor vi bl.a. arbejder med midlertidigheder – eksempelvis dyrehold, flytbare boliger for allergikere, en vandrekirke, planteskole for byens træer, kunst, naturens spisekammer m.v.

Mellemrummene
I Nye gøres op med traditionelle tanker om parcelhuset og de lukkede parcelhushaver. I Nye udstykkes de enkelte matrikler som sokkelgrunde således at man køber det areal som huset ligger på, samt eventuelt et mindre areal omkring boligen til eksempelvis en terrasse eller mindre have.

Naturen i Nye

I Nye er haven og rummet mellem husene fællesareal. Vi frasælger ikke fællesarealet men beholder det for at udvikle det og skabe en sammenhæng, der ikke er adskilt af ligusterhække og granitbelagte stier. Vi får muligheden for at skabe en ny by, hvor landskabet har genkendelige karaktertræk, som signalerer en sammenhæng og en balance som typisk ikke ses i traditionelle byudviklingsområder, hvor forskellige bygherre agerer med forskelige dagsordener og visioner for bygninger og landskab. 

I Nye er det naturen, der kommer først, vi mener at kunne skabe en sammenhæng, der er markant anderledes. Planter, urter og træer vælges med udgangspunkt i området, og med udgangspunkt i hvad der fra et biologisk synspunkt er egnet til området. Når man færdes i landskabet, vil planter og træer være varierede men genkendelige. Planter og urter vil i stor udstrækning også være spiselige.

I Nye giver den fysiske placering af byen flere attraktive faciliteter med både Lisbjerg Skov og Egå Engsø indenfor gåafstand, hvilket ligeledes tænkes indarbejdet i stiforbindelserne, således disse naturværdier bliver en naturlig del af Nye’s faciliteter.

Landskabet er byens strukturerende element og bruges som katalysator for byens udvikling. Landskabsplanen er udformet sådan, at de enkelte bydele bindes sammen.

Byens grønne struktur rummer, ud over et stisystem der giver mulighed for at bevæge sig hurtigt og sikkert mellem boliger, institutioner, arbejdspladser og kollektiv trafik, ligeledes et bredt udvalg af rekreative funktioner og aktiviteter – blandt andet skolens boldbaner. Byens offentlige institutioner placeres ud mod disse grønne områder – dels for, at så mange som muligt får glæde af dem, og dels for at arealerne befolkes, og gøres aktive.

FØLG OS:

 

Beliggenhed

Nye er smukt placeret med udsigt over Aarhus, Aarhus Bugt og Egå Engsø. Terrænet er bakket og skrånende mod syd og omgivet af mark og skov.

Byvandringer i Nye

Tækker har arrangeret tre spændende byvandringer i Nye, hvor man kan få indblik i, hvordan vi har skabt en socialt bæredygtig og grøn by. Deltagelse er gratis men kræver tilmelding. 

Mellemrummet

I Nye er det naturen der kommer først. Planter, urter og træer vælges med udgangspunkt i området, og vil i stor udstrækning også være spiselige.

Spørgsmål og svar

Det ligger os meget på sinde, at Nye skal være en by, der er både rar og nem at bo i, vi vil derfor meget gerne lytte til jeres/beboernes tanker, drømme og ønsker og prøve at besvare jeres spørgsmål vedr. Nye

Læs mere

 

Nye Aarhus N på Facebook
Nye´s Facebookside vil holde dig opdateret på udviklingen af Nye. Følg os her.

Læs mere

Fællesarealet mellem boligerne

Mellemrummene mellem boligerne og kvaliteterne heri er vigtig for os – og det er bl.a. disse der gør Nye anderledes.

I Nye er haverne og rummene mellem husene fællesareal. Vi frasælger ikke fællesarealet, men beholder det for at udvikle det og skabe en sammenhæng, der ikke er adskilt af ligusterhække og granitbelagte stier.