Infrastruktur og grøn mobilitet
Infrastruktur og grøn mobilitet

Vejene i Nye er udformet med tanke på at skabe en sikker og rolig trafik, hvor man helt naturligt tager hensyn til hinanden. Modsat de fleste andre byer er der ingen lige vejforløb i byen. De snoede og kurvede veje er med til at nedbringe hastigheden, og give rum og plads til cykelister, fodgængere og legende børn.

Vejene og stierne snor sig gennem byen, og skaber en ro og en sammenhæng, der gør, at man kan komme sikkert fra A til B.

Hovedvejene fordeler trafikken ud til de forskellige boligområder, hvor man på parkeringsarealerne stiller sin bil og går det sidste stykke op til sin bolig. Den tunge trafik holdes på afstand fra boligerne, således mellemrummet mellem bebyggelserne giver plads til leg og fællesskab.

Stisystemet er en vigtig del af Nyes infrastruktur i forhold til at skabe muligheder for ”grønne” transportvalg – en del af vores strategi for grøn mobilitet. En hovedsti bugter sig gennem landskabet, og binder alle de fremtidige bebyggelser i Nye sammen. Stien leder byens borgere fra deres boliger forbi bytorvet, hvor dagligvarebutikken er placeret, og videre gennem det spiselige landskab med dyrehold og ned til letbanens standsningssted, hvor der er med oplevelser undervejs i form af kunst, leg og natur.

Udover at have fokus på den interne infrastruktur i Nye, er det naturligvis også vigtigt at forholde sig til transport til og fra Nye hvor mulighederne er mange.

Letbanen

Danmarks første letbane begyndte at køre i 2017. Udvidelsen af den kollektive trafik med en letbane, er med til at løfte Aarhus fra verdens mindste storby, til en metropol, og Letbanen bliver den trafikale rygrad for Aarhus og ikke mindst for Nye.

Det er nemt og bekvemt at rejse med Letbanen, som har hyppige afgange, og som kører i sit eget spor og dermed undgår at holde i kø mellem biler og busser.

Letbanens frekvens mellem afgangene tilpasses løbende efterspørgslen, med en maksimal kapacitet på 12 afgange i timen, på den mest centrale strækning fra Aarhus H til Skejby. Der bliver med andre ord mindre end 5 minutter mellem hver afgang.

Ruten for letbanen fra Nye til Aarhus er via Lisbjerg, Universitetshospitalet i Skejby, Skejby Erhvervsparken, Journalisthøjskolen/DR, Randersvej, Aarhus Universitet, Nørreport, Dokk1.

Letbanens køreplan med afgangs- og ankomsttider kan ses på Midttrafiks hjemmeside. 
Eksempler på anslåede rejsetider med letbanen – rejsetiderne er ca. tider. 

Nye – Dokk1 på ca. 28 min.

Nye – Universitetshospitalet på ca. 11 min.

Her ses hvor Letbanestoppet i Nye er og gangtiderne.

Delebil - Wemoov

Delebilsordningen giver mulighed for at reservere en bil online, hente den på sin faste plads i Nye og aflevere den samme sted igen, når din tur er slut. I Nye ønsker vi at være med til at nedbringe trængsel på vejene og fremme grøn mobilitet, og samtidig give borgerne den økonomiske fordel ved kun at have én eller måske slet ingen bil.

Der er også muligt at leje el-ladcykel og trailer. 

Læs mere om Wemoov

Cykel

Nyes geografiske placering som nær forstad til Aarhus gør det muligt at benytte cyklen som det foretrukne transportmiddel – cyklen giver dig, udover sund motion, den ultimative frihed i forhold til planlægningen. Cykelruten fra Nye til centrum af Aarhus er alene 10.5 km går igennem naturskønne omgivelser bl.a. langs Egå Engsø og langs kysten igennem Riis skov så man slipper for at cykle blandt biler på den i øvrigt næsten flade rute.

Nye – Aarhus C kun 10,5 km eller ca. 33 min

Cykeltur fra Mejlgade i Aarhus C til Nye.

Private biler

Det er naturligvis ligeledes muligt at eje og bruge egen bil. Der vil blive etableret nye veje, som sikrer en tilfredsstillende og sikker afvik­ling af lokaltrafikken internt i området samt giver gode forbindelser til og fra Aarhus.

Placeringen af Nye giver gode muligheder for mobilitet – Randers, Silkeborg og Horsens er alle indenfor ca. 30 minutters kørsel fra Nye.

Parkering

En stor del af parkeringen i Nye vil udføres som fællesparkering på terræn på befæstede parkeringsarealer. En andel af de befæstede parkeringsarealer skal ligeledes kunne benyttes til rekreative formål, men således at de skal overgå til parkering når bilerne er ”hjemme”.

Shuttlebus

I takt med udbygningen af Nye ser vi gerne en intern shuttelbus kørende non-stop på Nyes hovedtrafikale åre kaldet ”Ringen”. Shuttelbussen ses som en let adgang til og fra letbanestationen, eller som en intern transportmulighed hvis børnene skal på ”legeaftale” i modsatte ende af Nye.

Nærbanen fra Lystrup

Et alternativ til Letbanen kunne være at benytte Grenåbanen fra Lystrup via Torsøvej, Vestre Strandalle og Østbanetorvet til Skolebakken. Denne rejse har alene en rejsetid på 16 min. hvortil der naturligvis skal tillægges ca. 6 min (2 km) på cykel fra Nye til Lystrup.

Bus

Nye betjenes pt. af bybus nr. 18 til Aarhus med en rute fra Elev via Lystrup, Grenåvej, Nordre Ringgade, Aarhus Universitet, Nørreport til Busgaden/Banegårdspladsen. Rejsetiden er ca. 30 min

FØLG OS:

 

Beliggenhed

Nye er smukt placeret med udsigt over Aarhus, Aarhus Bugt og Egå Engsø. Terrænet er bakket og skrånende mod syd og omgivet af mark og skov.

Byvandringer i Nye

Tækker har arrangeret tre spændende byvandringer i Nye, hvor man kan få indblik i, hvordan vi har skabt en socialt bæredygtig og grøn by. Deltagelse er gratis men kræver tilmelding. 

Mellemrummet

I Nye er det naturen der kommer først. Planter, urter og træer vælges med udgangspunkt i området, og vil i stor udstrækning også være spiselige.

Spørgsmål og svar

Det ligger os meget på sinde, at Nye skal være en by, der er både rar og nem at bo i, vi vil derfor meget gerne lytte til jeres/beboernes tanker, drømme og ønsker og prøve at besvare jeres spørgsmål vedr. Nye

Læs mere

 

Nye Aarhus N på Facebook
Nye´s Facebookside vil holde dig opdateret på udviklingen af Nye. Følg os her.

Læs mere

Fællesarealet mellem boligerne

Mellemrummene mellem boligerne og kvaliteterne heri er vigtig for os – og det er bl.a. disse der gør Nye anderledes.

I Nye er haverne og rummene mellem husene fællesareal. Vi frasælger ikke fællesarealet, men beholder det for at udvikle det og skabe en sammenhæng, der ikke er adskilt af ligusterhække og granitbelagte stier.