Værdierne
Værdierne i Nye - en bæredygtig by

Byens funktionalitet og tankegang inspirerer til et aktivt fritidsliv, lokalt engagement og fællesskab. I Nye er variation, balance og liv kerneværdier for det gode liv i en bæredygtig by.

Nye bliver skabt ud fra et stærkt ønske om, at tænke og leve anderledes på en grøn og bæredygtig måde. Det er en vigtig del af selve byens identitet. Forventningen er, at et udgangspunkt, der er grønt og anderledes, vil tiltrække nye indbyggere, og vi ønsker at de eksisterende indbyggere vil blive en del af dette samfund.

Nye skal være en bæredygtig by både i miljømæssig, økonomisk og social forstand. Vi skal udfordre de eksisterende normer for bæredygtigt byggeri og den eksisterende teknologi på området. Nye skal danne en god ramme for de mennesker, der skal bo og arbejde i Nye. Det skal være en by, som folk er stolte af at bo i samt glade for at være naboer til. Byen skal kunne tilbyde et aktivt byliv i tæt kontakt med det omgivende landskab.

Der skal skabes en ny og bæredygtig by med varierede byggemuligheder og funktioner, der tager mest muligt hensyn til naboerne, det omgivende landskab og naturen. Det skal sikres, at en god infrastruktur bliver et bærende element – ønsket er således at tage det bedste fra den tætte by og det bedste fra parcelhuskvarteret, så man får ’byen i forhaven og naturen i baghaven’.

Nye - en bæredygtig by

Byens værdier Liv
Byen indbyder til, at man kan leve et aktivt liv med sport, fritid eller leg. En by, der inspirerer til fællesskab, lokalt engagement og godt naboskab.

Variation
Byen har en detaljerigdom i bebyggelser, i arkitektur og i mellemrum. Byen skal fortælle historier, involvere, inspirere og pirre sanserne.

Balance
Byen bygger på bæredygtige principper med en ny gennemtænkt infrastruktur og nye materialer. Byen er nem, bekvem og naturlig at bruge.

FØLG OS:

 

Beliggenhed

Nye er smukt placeret med udsigt over Aarhus, Aarhus Bugt og Egå Engsø. Terrænet er bakket og skrånende mod syd og omgivet af mark og skov.

De næste boliger

Etableringen af første etape bestående af 650 boliger, daginstitution og dagligvarebutik blev i efteråret 2016 igangsat efter mere end 10 års planlægning, og i sommeren 2018 flyttede de første beboere ind i Nye. Flere boliger er på vej.

Delebilsordning

Delebilsordningen giver mulighed for at reservere en bil online, hente den på sin faste plads i Nye og afleverer den samme sted igen, når turen er slut. WEMOOV er blevet til, som et led i udviklingen og tilblivelsen af byen Nye.

Spørgsmål og svar

Det ligger os meget på sinde, at Nye skal være en by, der er både rar og nem at bo i, vi vil derfor meget gerne lytte til jeres/beboernes tanker, drømme og ønsker og prøve at besvare jeres spørgsmål vedr. Nye

Læs mere

 

Nye, Aarhus N på Facebook

Nye´s Facebookside vil holde dig opdateret på udviklingen af Nye. Følg os her.

Læs mere

Letbanen til Nye

Udvidelsen af den kollektive trafik med en letbane vil være med til at løfte Aarhus fra verdens mindste storby til en metropol, og Letbanen bliver den trafikale rygrad for Aarhus og ikke mindst for Nye.