Spørgsmål og svar

Vi har samlet de oftes stillede spørgsmål og svarene hertil.

Det ligger os meget på sinde at Nye skal være en by der er både rar og nem at bo i, og vi vil derfor meget gerne lytte til jeres/beboernes tanker, drømme og ønsker og prøve at besvare jeres spørgsmål vedr. Nye.

Hvor finder jeg beboersiden?

Beboersiden kan findes som det sidste navigationspunk i top menuen.

Du kan også tilgå den ved at klikke på dette link:  Beboersiden

Hvad er transporttiden fra Nye til Aarhus C med Letbanen?

Transporttiden fra Nye til Aarhus C med Letbanen er under 25 min.

Hvad er transporttiden fra Nye til Universitetshospitalet i Skejby med Letbanen?

Transporttiden fra Nye til Universitetshospitalet i Skejby med Letbanen er ca. 10 min.

Kan man cykle fra Nye til Aarhus C?

Det er en fantastisk cykelrute fra Nye til Aarhus C på blot 10,5 km langs Egå Engsø og igennem Riis skov langs vandet – en smuk og forholdsvis flad rute.

Bliver Nye bilfri?

Nye bliver ikke bilfri – Der har været en overskrift i avisen, som er taget ud af en sammenhæng – alle beboere i Nye har ret til at eje alle de biler de ønsker, men vi håber at kunne motivere til, at antallet af biler reduceres bl.a. grundet letbanen og delebilsordning.

Hvor parkerer man sin bil som beboer i Nye?

Parkeringen i Nye samles som udgangspunkt på centrale p-pladser så parkering lige ved boligerne minimeres og rummet foran boligerne kan benyttes til leg og ophold – det vil dog altid være muligt at køre helt op til boligen for aflevering af vare eller lignende.

Er der boliger til leje i Nye?

Det er vores hensigt at ca. 25% af boligerne i Nye bliver lejeboliger. Det er endnu ikke vedtaget hvor mange af boligerne i første etape der bliver lejeboliger. Men allerede nu er der lejeboliger i Nye, og der kommer løbende flere. 

Hvad er planerne for bymidten i Nye, hvad kommer der af faciliteter?

Den færdige by ser vi som en selvstændig by med indkøbsmuligheder, skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter, lægehus, cafeer, kirke, legepladser m.v., men det vil naturligt ikke være alle faciliteter der er der fra dag 1. På nuværende tidspunkt finder man NYMA på Urtetorvet, en hovedsageligt økologisk dagligvarerforretning med egen bager og cafe.

Det ligger os meget på sinde at Nye skal være en by der er både rar og nem at bo i, og vi vil derfor meget gerne lytte til jeres/beboernes tanker, drømme og ønsker.

Dagligvarebutik i Nye

NYMA er den første dagligvarebutik i Nye. NYMA er Nyes lokale købmand, kaffebar, bager, madbod og pakkeshop, som allerede nu et godt besøgt mødested i lokalområdet.

Er der skole og daginstitution i Nye?

Det er politisk besluttet, at der skal opføres skole og daginstitution i Nye. På nuværende tidspunkt er Løvstikken opført, en integreret institution for børn i alderende 0-5, og Ravnsbakkeskole skulle stå færdig til skolestart 2026.

Læs mere her: www.nye.dk/byliv

Hvilken type boliger udbydes til salg i første lokalplan i Nye?

Boligerne er en kombination af lejligheder, klyngehuse, rækkehuse og villahuse som fletter sig sammen i små fællesskaber. Variationen i boligtyperne imødekommer forskellige familiemønstre, livssituationer og livsstadier og er med til at gøre Nye attraktiv for både unge familier, børn, enlige og seniorer.

Hvorfor navnet Nye?

Navneprocessen startede med Elev og sluttede med Nye. I processen blev Elev til Ny Elev, der blev til Nylev, der blev til Ny, der til sidst blev til Nye. Men rigtig mange navne og kombinationer har været i spil. Det var en lang og hård udviklingsproces, også for at undgå beskyttede familienavne, for at finde det ultimative bynavn.

Nye er et tillægsord (adjektiv) i flertalsform. Ny er noget ”som man kan være”. At være ny. Nye er noget, der ikke har eksisteret før eller kun i kort tid. Nye vil over de næste mange årtier løbende vokse og hele tiden forny sig og tage nye former. Arkitektur, natur, teknologi og mennesker i en evig skøn fornyelse.

Hvorfra opstod ideen til Nye?

For Jørn Tækker har det været drømmen om at skabe en by hvor man tænker og lever anderledes.

Nye bliver skabt med et udgangspunkt, der er grønt og bæredygtigt – og dette udgangspunkt vil blive byens underliggende identitet. Det vil tiltrække nye indbyggere, og det vil få de eksisterende indbyggere til at føle en betydelig livskvalitet ved netop at være en del af dette samfund.

Nye skal være bæredygtig både i miljømæssig, økonomisk og social forstand. Den skal udfordre de eksisterende normer for bæredygtigt byggeri og den eksisterende teknologi på området. Den skal danne en god ramme for de mennesker, der skal bo og arbejde i Nye. Det skal være en by, som folk er stolte af at bo i og glade for at være naboer til. Byen skal kunne tilbyde et aktivt byliv i tæt kontakt med det omgivende landskab.

Hvor stor bliver Nye?

Nye har i sin nuværende form på godt 150 ha hvoraf Tækker Group disponer over godt 126 ha en kapacitet på ca. 15.000-20.000 indbyggere eller ca. 10.000 boliger ved fuld udbygning. De første boliger i Nye blev igangsat efter mere end 10 års planlægning i sommeren 2017, og de første beboere flyttede ind i 2018.

FØLG OS:

 

Beliggenhed

Nye er smukt placeret med udsigt over Aarhus, Aarhus Bugt og Egå Engsø. Terrænet er bakket og skrånende mod syd og omgivet af mark og skov.

Mellemrummet

I Nye er haven og rummet mellem husene fællesareal. Vi frasælger ikke fællesarealet men beholder det for at udvikle det og skabe en sammenhæng der ikke er adskilt af ligusterhække og granitbelagte stier.

Bæredygtighed

Vi arbejder på løsninger og teknologier således vi i de underjordiske tanke renser overfladevandet til drikkevandskvalitet, så det dermed er drikkevand der ledes tilbage til husene.

Læs mere

Fællesarealet mellem boligerne

Mellemrummene mellem boligerne og kvaliteterne heri er vigtig for os – og det er bl.a. disse der gør Nye anderledes.

I Nye er haverne og rummene mellem husene fællesareal. Vi frasælger ikke fællesarealet, men beholder det for at udvikle det og skabe en sammenhæng, der ikke er adskilt af ligusterhække og granitbelagte stier.