Status fra Moesgård

I december indledte Momu en undersøgelse af en lille højtliggende boplads fra jægerstenalderens Maglemosekultur for 9-10.000 år siden.

Der er fundet en lille koncentration af flintaffald, flækkeblokke og flintredskaber. Ud over ca. 20 pilespidser består redskabsinventaret af blot et par skrabere, et par stikler og en flintkniv.

Fundssituation, fundpredning og -sammensætning tegner et klart billede og viser, at der er tale om en lille, kortvarigt benyttet jagtstation.

Momu fortsætter undersøgelserne af de resterende fundområder igennem januar måned. På samme højning, hvor jægerne bosatte sig i det 8. årtusinde f.Kr. har bondestenalderens bønder i 4. årtusinde f.Kr. opført en stendysse – et stenbygget kammer, der af de tidlige bønder har været benyttet til begravelser og rituelle henlæggelser. Med sin højtliggende placering har den synet monumentalt i landskabet. Dyssen er ødelagt og fjernet i sidste halvdel af 1800-tallet, men er fra arkæologiske optegnelser kendt under navnet ”Hundehøj”.

Nær ved dyssen udgraver MOMU for tiden aktivitetslag med keramik og redskaber i flint og bjergart, der er samtidig med dyssen og tegner et billede af dyssen i et aktivt kulturlandskab i tiden ca. 3.400 -3.200 f.Kr.

Også i en lavning neden for dyssen er der gjort samtidige fund i form af en fornem offerøkse i bjergart nedlagt i tørven.

Endelig er der i området også spor fra senere perioder af bondestenalderen, ca. 2.400.1.800 f.Kr, som viser fortsat aktivitet og bosættelse i området.

FØLG OS:

 

Beliggenhed

Nye er smukt placeret med udsigt over Aarhus, Aarhus Bugt og Egå Engsø. Terrænet er bakket og skrånende mod syd og omgivet af mark og skov.

Mellemrummet

I Nye er haven og rummet mellem husene fællesareal. Vi frasælger ikke fællesarealet men beholder det for at udvikle det og skabe en sammenhæng der ikke er adskilt af ligusterhække og granitbelagte stier.

NYMA – din lokale købmand

NYMA er Nyes lokale købmand, kaffebar, bager, madbod og pakkeshop, som allerede nu er et godt besøgt mødested i lokalområdet.

Spørgsmål og svar

Det ligger os meget på sinde, at Nye skal være en by, der er både rar og nem at bo i, vi vil derfor meget gerne lytte til jeres/beboernes tanker, drømme og ønsker og prøve at besvare jeres spørgsmål vedr. Nye

Læs mere

 

Nye vil i takt med udbygningen tilbyde et væld af muligheder og faciliteter bl.a. foreningsliv, sportsklubber og meget mere men allerede fra de første beboere flytter ind vil der på bydelens pladser være legende børn…

Læs mere

Mellemrummet

I Nye er haven og rummet mellem husene fællesareal. Vi frasælger ikke fællesarealet men beholder det for at udvikle det og skabe en sammenhæng der ikke er adskilt af ligusterhække og granitbelagte stier.